Έναρξη αιτήσεων, για τις νέες Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη αιτήσεων, για τις νέες Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

<<Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καισαριανής>> (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους δικαιούχους Δημότες μας, ότι ξεκίνησε η λειτουργία των νέων δομών  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, οι  οποίες  χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Μέσα από το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ που εδρεύει επί της οδού ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 31 θα γίνεται διανομή, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα/νοικοκυριά που έχουν ανάγκη σε, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στις δομές είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία και προβλήματα υγείας.

Το Κ.Π. θα συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία κλπ, με όλη την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων και για την προσφορά περισσότερων συμπληρωματικών αγαθών, ενισχύοντας την συνείδηση αλληλεγγύης.

Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα των Δομών, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι υποχρεωτικών δικαιολογητικών:

Α. Αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (η αίτηση χορηγείται από την Κοινωνική Υπηρεσία)

Β. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  Γ. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Δ. Φωτοτυπία Ε1 και Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους (2016)

Ε. Φωτοτυπία Ε9 δήλωσης στοιχείων ακινήτων ή υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής του.

ΣΤ. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή τηλεφωνίας (κινητής ή σταθερής) στο όνομα του αιτούντα ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας.

 

– Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ζ. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας

Η. Σε περίπτωση ασθενείας, φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

Θ.  Για τα προστατευμένα μέλη από 18 έως 24 ετών απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών.

  • Έγγαμοι και άτομα ενήλικα που συνοικούν δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικές αιτήσεις εγγραφής
  • Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την διεξαγωγή  κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και οι συνθήκες διαβίωσής.
  • Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, το οποίο κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτούντος και της οικογένειάς του.

 

                     Η εντεταλμένη Σύμβουλος

                          Κοινωνικών Υπηρεσιών     

                                                                                                                                                                            

                          Κολοβού Κωνσταντίνα

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πληροφορίες στο τηλ. : 213 2010774

Για εγγραφές στις Κοινωνικές Δομές:  213 2010742