Έναρξη της συγκέντρωσης δικαιολογητικών για την απαλλαγή ή μείωση από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σε ευπαθείς ομάδες δημοτών για το 2018

Με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο, καθόρισε τα κριτήρια και τη διαδικασία για την απαλλαγή ή τη μείωση στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς ομάδες δημοτών (Άποροι, Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι, Μονογονεϊκές Οικογένειες, ΑΜΕΑ,  Μακροχρόνια Άνεργοι) για το 2018 (Απόφαση Δ.Σ. 242/2017).

Οι Αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 01.12.2017 έως 31.01.2018 στα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων ή στη Γραμματεία του Δημάρχου.

Πρότυπα έντυπα αιτήσεων με τα ζητούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία, δίνονται στο site του Δήμου και μπορούν επίσης να δοθούν από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δημαρχείου.

Τονίζεται ότι τη σχετική αίτηση και δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου και όσοι εντάχθηκαν στην αντίστοιχη ρύθμιση για το έτος 2017 ή σε προηγούμενα έτη.

Η Επιτροπή ελέγχου για το 2018, θα ολοκληρώσει το έργο της με το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών που θα συγκεντρώθούν σε αυτό το διάστημα.

 

Η Προϊσταμένη του

Τμήματος Δημοτικών Προσόδων

 

Ατραϊδου Αναστασία

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΑΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΡΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ