Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά και την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των προσωρινών  πινάκων εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Δήμου μας οι οριστικοί πίνακες κατάταξης-βαθμολογίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γ.Γ.Α για την περίοδο 2017-18 που θα υλοποιήσει ο Δήμος Καισαριανής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΓΟ 2017-18 – ΧΟΡΟΙ LATIN –  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ –  ΠΙΝΑΚAΣ ΧΩΡΙΣ ΟΑΕΔ  – ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΔOΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20%ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΔOΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  –  ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΑΕΡΟΒΙΚΗΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ   – ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 20% – ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΑΕΡΟΒΙΚΗ