Ανακοίνωση ανάδειξης επιτροπής Διενέργειας Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ16)»