Ανακοίνωση για κλήρωση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ17)» προϋπολογισμού 34.642,72 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ανακοίνωση για κλήρωση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ17)» προϋπολογισμού 34.642,72 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)