Ανακοίνωση για κλήρωση επιτροπής διαγωνισμού για την Μελέτη: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ανακοίνωση για κλήρωση επιτροπής διαγωνισμού για την Μελέτη: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)