Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Οι υποβολές αιτήσεων και μελετών για το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” συνεχίζονται!

Η δεύτερη φάση υποβολών και μελετών ξεκίνησε με την υποβολή της αίτησης για την ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ10 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» Πράξης του Δήμου Καισαριανής με τίτλο: Συντήρηση σχολικών μονάδων».

Με την αιτούμενη Πράξη προϋπολογισμού δαπάνης 2.156.350,58 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% προβλέπονται εργασίες συντήρησης και επισκευών στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Καισαριανής όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο.

Η υλοποίηση της Πράξης θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση θεμάτων που εκκρεμούν προς επίλυση στα σχολεία της περιοχής μας καθώς και στην αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης των μαθητών.

Ενδεικτικά έχουν προταθεί να γίνουν εργασίες όπως:

 • Βαφές σχολείων εσωτερικά και εξωτερικά.
 • Επισκευές Μονώσεων
 • Αντικατάσταση Αλουμινίων
 • Επισκευές ενανθρακώσεων σκυροδεμάτων
 • Αναβατόριο ΑΜΕΑ στο 2ο Δημοτικό
 • Καθιστικά σε αύλειους χώρους σχολείων
 • Στέγαστρα
 • Φωτιστικά LED
 • Διαμόρφωση αύλειων χώρων στα Νηπιαγωγεία
 • Εργασίες από παρατηρήσεις του ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ για ασφάλεια με ανακλαστική βαφή διαβάσεων
 • Κατακόρυφη σήμανση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ για ασφάλεια με την τοποθέτηση προειδοποιητικού αναλάμποντάς φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου (κίτρινου χρώματος), εκατέρωθεν της διάβασης μαθητών, µε διακοπτόμενο σήμα και χρήση ηλιακής ενέργειας.
 • Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων χώρων σχολείων.
 • Σύστημα Πλήρωσης μπουκαλιών πόσιμου νερού στους εξωτερικούς αύλειους χώρους των Σχολείων.
 • Έλεγχος και Συμμόρφωση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD384 των Σχολικών Μονάδων.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις για χρηματοδότηση για το σύνολο των έργων που θα αλλάξουν την πόλη μας.