Ανακοίνωση για τη συμμετοχή του Δήμου Καισαριανής στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης)

Ο Δήμος Καισαριανής ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης με στόχο την επαναλειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καισαριανής, ώστε να επωφεληθούν οι δημότες από την υλοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που οι ίδιοι θα επιλέξουν και θα υλοποιήσει το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Ο Δήμος Καισαριανής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε προγράμματα Εθνικής ή και Τοπικής εμβέλειας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Τα προγράμματα Εθνικής εμβέλειας αφορούν σε δράσεις επιμόρφωσης για την προώθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, αλλά και δράσης επιμόρφωσης για την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, σχολές γονέων κ.λπ.

Προγράμματα Τοπικής εμβέλειας, ορίζονται αυτά που αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη της τοπικής, οικονομικής, κοινωνικής ή πολιτικής ανάπτυξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την 1η / 27.01.2020 απόφασή του, ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Καισαριανής στα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ενδεικτικές δράσεις:

  1. Προγράμματα για ξένες γλώσσες και τουρισμό
  2. Προγράμματα για την πληροφορική και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  3. Προγράμματα για την τέχνη
  4. Προγράμματα για τον πολιτισμό
  5. Προγράμματα για τα σχολεία και την οικογένεια
  6. Προγράμματα για τον αθλητισμό και τη διατροφή
  7. Προγράμματα για την τοπική ιστορία της Καισαριανής
  8. Προγράμματα για το περιβάλλον και τον Υμηττό

Μετά την έγκριση της αίτησης από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Δ.Β.Μ., και την αποδοχή της διαδικασίας από τους σχολικούς φορείς, θα υπάρξει κάλεσμα των δημοτών για συμμετοχή στα προγράμματα.

O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΝΟΣ ΚΙΤΣΕΛΗΣ