Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής για το έργο “Διαμόρφωση Χώρου για Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς”