Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου χρόνου 2 μηνών στο ΝΠΔΔ “Λεωνίδας Μανωλίδης”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ 1Η 2020