Ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής για το έργο του ΜΕΤΡΟ στην πόλη και την ανακοίνωση του κ. Βοσκόπουλου