Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ-1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3-2017 (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)