Αρχική \ Διαφάνεια \ Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες \ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ 2020 (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ 2020 (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ