ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ 2020 (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ