Αρχική / Διαφάνεια / Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί / Προμήθειες - Έργα - Μελέτες / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1)ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ OΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 2) ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1)ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ OΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 2) ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2018