ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1)ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ OΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 2) ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2018