ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117&118 ΤΟΥ Ν. 44122017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 & 118 ΤΟΥ Ν.44122017