ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΜΕΔ

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 322.577,50 € (χωρίς Φ.Π.Α. )ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛEΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ PORTAL