Αρχική / Διαφάνεια / Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί / Προμήθειες - Έργα - Μελέτες / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΗΣΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΗΣΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.44122017