ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 & 118 ΤΟΥ Ν.44122017