ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (12) ΔΩΔΕΚΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 8 ΜΗΝΩΝ, ΣΤΑ Π.Α.Γ.Ο ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Eκδόθηκαν και αναρτήθηκαν  οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα  Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γ.Γ.Α για την περίοδο 2017-18 που θα υλοποιήσει ο Δήμος Καισαριανής.

Κατά των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους στο φορέα μας (Γραφείο Αθλητισμού) εντός αποκλειστικής  προθεσμίας  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης τους στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ – ΑΕΡΟΒΙΚΗ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔOΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΔOΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΠΙΝΑΚAΣ ΧΩΡΙΣ ΟΑΕΔ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΧΟΡΟΙ LATIN