ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Α΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID