ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 243/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΔ. 109

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΔ110

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 109 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 110 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ