ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ 201/ 2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ (ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΔΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΑΝΑΣΥΝΤ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 105

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ ΚΟΔ ΘΕΣΗΣ 104

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 106

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 107

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 108

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΣΟΧ22017 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ – ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ -ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ22017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΣΥΣΣΙΤΙΟ