Ανταποκριτής ΟΓΑ

Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου (συνταξιούχοι – επιδοματούχοι).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές του ΟΓΑ μπορείτε να επισκευθείτε την ιστοσελίδα του ΟΓΑ