Απάντηση της Δημοτικής Αρχής Καισαριανής στα ψέματα της ΕΑΣ για τον Οργανισμό του Δήμου