ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜ. ΤΕΛΗ Ή ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΡΟΙ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

ΑΜΕΑ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ