Αποφάσεις της με αριθμ της 20ης 25-10-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

2019_10_PSIFISMA_KETHEA

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 20η

ΑΠΟΦΑΣΗ 222

ΑΠΟΦΑΣΗ 223

ΑΠΟΦΑΣΗ 224