Αποφάσεις της με αριθμ. της 21ης 14-11-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟ ΘΑΝΑΣΗ ΑΓΑΠΗΤΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 21η

ΑΠΟΦΑΣΗ 225

ΑΠΟΦΑΣΗ 226

ΑΠΟΦΑΣΗ 227

ΑΠΟΦΑΣΗ 228

ΑΠΟΦΑΣΗ 229