Αποφάσεις της με αριθμ. της 22ης 27-11-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 22η

ΨΗΦΙΣΜΑ- ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 230

ΑΠΟΦΑΣΗ 231

ΑΠΟΦΑΣΗ 232

ΑΠΟΦΑΣΗ 233

ΑΠΟΦΑΣΗ 234

ΑΠΟΦΑΣΗ 235

ΑΠΟΦΑΣΗ 236

ΑΠΟΦΑΣΗ 237

ΑΠΟΦΑΣΗ 238

ΑΠΟΦΑΣΗ 239

ΑΠΟΦΑΣΗ 240

ΑΠΟΦΑΣΗ 241

ΑΠΟΦΑΣΗ 242