Αποφάσεις της με αριθμ.1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 2