Αρχική / Διαφάνεια / Συνεδριάσεις ΔΣ - Επιτροπών / Δημοτικό Συμβούλιο / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αποφάσεις ΔΣ 2019 / Αποφάσεις της με αριθμ 10ης 20-06-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

Αποφάσεις της με αριθμ 10ης 20-06-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 127

ΑΠΟΦΑΣΗ 128