Αρχική / Διαφάνεια / Συνεδριάσεις ΔΣ - Επιτροπών / Δημοτικό Συμβούλιο / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αποφάσεις ΔΣ 2018 / Αποφάσεις της με αριθμ 12ης 04-07-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

Αποφάσεις της με αριθμ 12ης 04-07-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 158

ΑΠΟΦΑΣΗ 159