Αποφάσεις της με αριθμ. 13ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 116

ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΑΠΟΦΑΣΗ 118

ΑΠΟΦΑΣΗ 119

ΑΠΟΦΑΣΗ 120

ΑΠΟΦΑΣΗ 121

ΑΠΟΦΑΣΗ 122

ΑΠΟΦΑΣΗ 123

ΑΠΟΦΑΣΗ 124