Αποφάσεις της με αριθμ.14ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 125

ΑΠΟΦΑΣΗ 126

ΑΠΟΦΑΣΗ 127

ΑΠΟΦΑΣΗ 128

ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΑΠΟΦΑΣΗ 130

ΑΠΟΦΑΣΗ 131

ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΑΠΟΦΑΣΗ 135

ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΑΠΟΦΑΣΗ 137

ΑΠΟΦΑΣΗ 138

ΑΠΟΦΑΣΗ 139

ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΑΠΟΦΑΣΗ 141

ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΑΠΟΦΑΣΗ 143