Αποφάσεις της με αριθμ.15ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 144

ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΑΠΟΦΑΣΗ 148

ΑΠΟΦΑΣΗ 149

ΑΠΟΦΑΣΗ 150

ΑΠΟΦΑΣΗ 151

ΑΠΟΦΑΣΗ 152