Αποφάσεις της με αριθμ 16ης/24.4.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ για τα ταμειακά αποθέματα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ Σχολικούς Φύλακες

ΨΗΦΙΣΜΑ για ΟΣΚ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΑΠΟΦΑΣΗ 97

ΑΠΟΦΑΣΗ 98

ΑΠΟΦΑΣΗ 99

ΑΠΟΦΑΣΗ 100

ΑΠΟΦΑΣΗ 101

ΑΠΟΦΑΣΗ 102

ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΑΠΟΦΑΣΗ 104

ΑΠΟΦΑΣΗ 105

ΑΠΟΦΑΣΗ 106

ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΑΠΟΦΑΣΗ 108

ΑΠΟΦΑΣΗ 109

ΑΠΟΦΑΣΗ 110

ΑΠΟΦΑΣΗ 111

ΑΠΟΦΑΣΗ 112

ΑΠΟΦΑΣΗ 113

ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΑΠΟΦΑΣΗ 115

ΑΠΟΦΑΣΗ 116

ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΑΠΟΦΑΣΗ 118