Αποφάσεις της με αριθμ.18ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ-ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙΣΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 171

ΑΠΟΦΑΣΗ 172

ΑΠΟΦΑΣΗ 173

ΑΠΟΦΑΣΗ 174

ΑΠΟΦΑΣΗ 175

ΑΠΟΦΑΣΗ 176