Αρχική / Διαφάνεια / Συνεδριάσεις ΔΣ - Επιτροπών / Δημοτικό Συμβούλιο / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αποφάσεις ΔΣ 2019 / Αποφάσεις της με αριθμ 18ης 03-10-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

Αποφάσεις της με αριθμ 18ης 03-10-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18η

ΑΠΟΦΑΣΗ 184

ΑΠΟΦΑΣΗ 185

ΑΠΟΦΑΣΗ 186

ΑΠΟΦΑΣΗ 187

ΑΠΟΦΑΣΗ 188

ΑΠΟΦΑΣΗ 189

ΑΠΟΦΑΣΗ 190

ΑΠΟΦΑΣΗ 191

ΑΠΟΦΑΣΗ 192