Αποφάσεις της με αριθμ 19ης 22-10-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

2019_10_PSIFISMA_ANAPTIKSIAKO

Πρόταση ψηφίσματος ΣΠΚ για Χρ.Βρεττάκο

Πρόταση ψηφίσματος ΣΠΚ για το άρθρο 179

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 19η

ΑΠΟΦΑΣΗ 193

ΑΠΟΦΑΣΗ 194

ΑΠΟΦΑΣΗ 195

ΑΠΟΦΑΣΗ 196

ΑΠΟΦΑΣΗ 197

ΑΠΟΦΑΣΗ 198

ΑΠΟΦΑΣΗ 199

ΑΠΟΦΑΣΗ 200

ΑΠΟΦΑΣΗ 201

ΑΠΟΦΑΣΗ 202

ΑΠΟΦΑΣΗ 203

ΑΠΟΦΑΣΗ 204

ΑΠΟΦΑΣΗ 205

ΑΠΟΦΑΣΗ 206

ΑΠΟΦΑΣΗ 207

ΑΠΟΦΑΣΗ 208

ΑΠΟΦΑΣΗ 209

ΑΠΟΦΑΣΗ 210

ΑΠΟΦΑΣΗ 211

ΑΠΟΦΑΣΗ 212

ΑΠΟΦΑΣΗ 213

ΑΠΟΦΑΣΗ 214

ΑΠΟΦΑΣΗ 215

ΑΠΟΦΑΣΗ 216

ΑΠΟΦΑΣΗ 217

ΑΠΟΦΑΣΗ 218

ΑΠΟΦΑΣΗ 219

ΑΠΟΦΑΣΗ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ 221