Αποφάσεις της με αριθμ.2ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 3