Αποφάσεις της με αριθμ.20ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 20

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 179

ΑΠΟΦΑΣΗ 180

ΑΠΟΦΑΣΗ 181

ΑΠΟΦΑΣΗ 182

ΑΠΟΦΑΣΗ 183