Αποφάσεις της με αριθμ.24ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 24

ΑΠΟΦΑΣΗ 187

ΑΠΟΦΑΣΗ 188

ΑΠΟΦΑΣΗ 189

ΑΠΟΦΑΣΗ 190

ΑΠΟΦΑΣΗ 191

ΑΠΟΦΑΣΗ 192

ΑΠΟΦΑΣΗ 193

ΑΠΟΦΑΣΗ 194

ΑΠΟΦΑΣΗ 195

ΑΠΟΦΑΣΗ 196

ΑΠΟΦΑΣΗ 197