Αποφάσεις της με αριθμ.3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ 5

ΑΠΟΦΑΣΗ 6