Αποφάσεις της με αριθμ. 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 3η

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ για 8η Μάρτη

ΑΠΟΦΑΣΗ 42