Αποφάσεις της με αριθμ.4ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ 12

ΑΠΟΦΑΣΗ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ 19