Αποφάσεις της με αριθμ. 5ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5η

ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΑΠΟΦΑΣΗ 48