Αποφάσεις της με αριθμ.6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΑΠΟΦΑΣΗ 44