Αποφάσεις της με αριθμ. 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 6η

ΑΠΟΦΑΣΗ 49