Αρχική / Διαφάνεια / Συνεδριάσεις ΔΣ - Επιτροπών / Δημοτικό Συμβούλιο / Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου / Αποφάσεις ΔΣ 2019 / Αποφάσεις της με αριθμ 6ης 27-03-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

Αποφάσεις της με αριθμ 6ης 27-03-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΑΠΟΦΑΣΗ 68

ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΑΠΟΦΑΣΗ 70

ΑΠΟΦΑΣΗ 71

ΑΠΟΦΑΣΗ 72