Αποφάσεις της με αριθμ.7ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΑΠΟΦΑΣΗ 45

ΑΠΟΦΑΣΗ 46

ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΑΠΟΦΑΣΗ 48

ΑΠΟΦΑΣΗ 49

ΑΠΟΦΑΣΗ 50

ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΑΠΟΦΑΣΗ 55

ΑΠΟΦΑΣΗ 56

ΑΠΟΦΑΣΗ 57 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 58 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΑΠΟΦΑΣΗ 63