Αποφάσεις της με αριθμ.7ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 7η

ΑΠΟΦΑΣΗ 50

ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΑΠΟΦΑΣΗ 55

ΑΠΟΦΑΣΗ 56

ΑΠΟΦΑΣΗ 57

ΑΠΟΦΑΣΗ 58

ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΑΠΟΦΑΣΗ 61